Informacja o wywieszeniu wykazu – Gmina Marcinowice

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 07 stycznia, 2020

Ilość wizyt: 188

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Marcinowice  informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, został wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Wójta Nr 111/19, Nr 114/19, Nr 118/19, 119/19.

 

  1. Nieruchomości rolna oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 97/1 o pow.  1,36 ha położona w obrębie wsi Gruszów.
  2. Nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr  360 o pow.  0,15 ha położona w obrębie wsi Marcinowice.
  3. Nieruchomości rolna oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 78/3 o pow.  0,1323 ha położona w obrębie wsi Tąpadła.
  4. Nieruchomości niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 256/7 o pow.  0,0750 ha położona w obrębie wsi Biała.

 

 Wójt

/-/ Stanisław Leń