Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 03 stycznia, 2020

Ilość wizyt: 374

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 1/20, 7/20 i 8/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły kolejno gminnych nieruchomości: gruntowych oznaczonych jako działki nr 470/8, 470/9 i 471/3 położonych w Ścinawce Średniej przy ul. Leśnej 8A oraz nieruchomości lokalowych nr 4 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Radkowie przy ul. Rynek 2. Wykazy zostały wywieszony na okres od dnia 3 stycznia do 24 stycznia 2020r.