Informacja wójta Gminy Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 06 grudnia, 2019

Ilość wizyt: 951

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

Wójt Gminy Dobromierz informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych nr 2 i nr 6, położonych w Dobromierzu przy ulicy Bolesława Chrobrego 17 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemcy.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin