Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste- UM Piława Górna

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Piława Górna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Piastowska 69

Data Publikacji: 28 Listopad, 2019

Ilość wizyt: 396

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69 oraz na stronie internetowej  www.pilawgorna.pl, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.