Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 21 Listopad, 2019

Ilość wizyt: 488

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 209/19 i 210/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 20 listopada 2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 282/6
obręb Ratno Górne oraz działki nr 422/2 obręb Wambierzyce.
Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 21 listopada 2019r. do dnia 12 grudnia 2019r