Informacja o wywieszeniu wykazu – Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 21 Listopad, 2019

Ilość wizyt: 672

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

Wójt Gminy Dobromierz informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Bronówku 7, obręb Dobromierz działka nr 18/6
o pow. 1,48 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.

 

Wójt

(-) Jerzy Ulbin