Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy – UG Dzierżoniów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy Dzierżoniów

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-200

Ulica:

Piastowska 1

Data Publikacji: 15 Listopad, 2019

Ilość wizyt: 862

Dokumenty do pobrania:

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/271660_wykaz-nieruchomosci.html został wywieszony od 8.11.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Mościsko, Roztocznik, Tuszyn, Jędrzejowice, Kiełczyn i Ostroszowice.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.