Informacja o wywieszeniu wykazu – Kudowa-Zdrój

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kudowa-Zdrój

Kod pocztowy:

57-350

Ulica:

Zdrojowa 24

Data Publikacji: 15 Listopad, 2019

Ilość wizyt: 547

Dokumenty do pobrania:

Kudowa-Zdrój15.11.2019r.

I N F O R M A C J A

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju,  przy  ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  nieodpłatnego przeniesienia  na  własność prawa  własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej  geodezyjnie jako  działka numer  71/4  (AM-4), o pow. 423 m2, położonej w obrębie Pstrążna, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim,  na wyposażenie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju – gminnej  instytucji  publicznej.

W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  15.11.2019 r. do 09.12.2019 r.

Termin składania wniosków przez osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 31.12.2019 r.