Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 07 Listopad, 2019

Ilość wizyt: 125

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 204/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 6 listopada 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykazy dotyczy gminnej nieruchomości lokalowej nr 4 usytuowanej w budynku położonym w Tłumaczowie nr 20. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 7 listopada do dnia 28 listopada.