Informacja Burmistrza Kudowy-Zdroju

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kudowa-Zdrój

Kod pocztowy:

57-350

Ulica:

Zdrojowa 24

Data Publikacji: 05 Listopad, 2019

Ilość wizyt: 363

Dokumenty do pobrania:

Kudowa-Zdrój 05.11.2019 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 – parter, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych  w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w Kudowie-Zdroju oznaczonych  geodezyjnie jako działki :

–  nr 66/14 Am-5, obręb Słone, SW1K/00087969/2;

–  nr 66/16 Am-5, obręb Słone, SW1K/00087971/9;

–  nr 66/18 Am-5, obręb Słone, SW1K/00087974/8.

 

W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  05.11.2019 r. do 27.11.2019 r..

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 19.12.2019 r.