Informacja Burmistrza Piławy Górnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Piława Górna

Kod pocztowy:

58-240

Ulica:

ul. Piastowska 69

Data Publikacji: 31 Październik, 2019

Ilość wizyt: 696

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ PIŁAWY GÓRNEJ informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69 oraz na stronie internetowej 
www.pilawagorna.pl, zostały zamieszczone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.