Informacja o wywieszeniu wykazów- Gmina Kudowa-Zdrój

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kudowa-Zdrój

Kod pocztowy:

57-350

Ulica:

Zdrojowa 24

Data Publikacji: 29 Październik, 2019

Ilość wizyt: 503

Dokumenty do pobrania:

Kudowa-Zdrój 29-10-2019 r.

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia: nr 28/2019 – cele rolne i ogrody przydomowe, nr 29/2019 – na miejsca postojowe, nr 30/2019 – na działalność usługowo-handlową.

W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia  29-10-2019 r. do 19-11-2019 r.