IV przetarg ustny nieograniczony- Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 28 Październik, 2019

Ilość wizyt: 515

Dokumenty do pobrania:

Wójt
Gminy Dobromierz
ogłasza:
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jugowej,
II przetarg na sprzedaż działek położonych w Dobromierzu
Przetargi odbędą się w dniu 3 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu,
plac Wolności 24, pokój nr 7.

Godzina 9.00
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (dawna świetlica wiejska i przybudówka) położonym w Jugowej 66 o łącznej powierzchni użytkowej 409, 47 m 2, znajdującym się na działkach nr 206/4 o pow. 0,0039 ha i nr 265 o pow. 0,0500 ha.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na terenu działek nr 206/4 i nr 265
Up- tereny usług publicznych
Dla powyższych nieruchomosći prowadzona jest księga wieczysta SW1S/00087909/1
Cena wywoławcza wynosi 140 000,00 zł brutto. Wadium w wysokosci 14 000,00 zł.

Godzina 9.30
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/4 o pow. 321 m2
Cena wywoławcza netto wynosi 6580,00 zł. Wadium w wysokości 700,00 zł.

Godzina 10.00
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/3 o pow. 239 m2
Cena wywoławcza netto wynosi 4550,00 zł. Wadium w wysokości 500,00 zł.

Godzina 10.30
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/ 2 o pow.221m2
Cena wywoławcza netto wynosi 4220,00, 00 zł. Wadium w wysokości 420,00 zł.

Godzina 11.00
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/ 1 o pow.209 m2
Cena wywoławcza netto wynosi 3990, 00 zł. Wadium w wysokości 400,00 zł.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższych działek przewiduje funkcję MN27- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Strefa obserwacji archeologicznej, Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomości wpisane są w księgę wieczystą SW1S/00018950/9.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży działek zostanie doliczony 23% podatek VAT

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej
do dnia 29 listopada 2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz
Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

 

Wójt  (-) Jerzy Ulbin