Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząg Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 11 Październik, 2019

Ilość wizyt: 662

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko

o II nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości w  Ścinawica

 Działka 54/2 /AM-1/o pow. 0,14ha

Cena wywoławcza  – 45.000,-zł 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania grunt przeznaczony jest pod tereny rolnictwa ekologicznego. Na działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 25/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

Przetarg  odbędzie  się  dnia  12 listopada 2019   roku o  godz.  10 00  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej do dnia07.11.2019 roku na konto UG Kłodzko nr     38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy

 

Pełna treść ogłoszeń dostępna na tablicach ogłoszeń wŚcinawicy, w Urzędzie Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A oraz  zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Kłodzko i w Bip Gminy Kłodzko.