Informacja o wywieszeniu wykazu- Kudowa-Zdrój

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju

Miejscowość:

Kudowa-Zdrój

Kod pocztowy:

57-350

Ulica:

Zdrojowa 24

Data Publikacji: 10 Październik, 2019

Ilość wizyt: 221

Dokumenty do pobrania:

Kudowa-Zdrój10.10.2019r.

I N F O R M A C J A 

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju,  przy  ul. Zdrojowej 24 – parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego nr 7, położonego w  budynku  przy  ul. 1 Maja 29  w  Kudowie-Zdroju, który  będzie przedmiotem sprzedaży  na  rzecz  najemcy.

W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  10.10.2019 r. do 04.11.2019 r..

Termin składania wniosków przez osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 26.11.2019 r.