Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 Październik, 2019

Ilość wizyt: 183

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 26 września 2019r. nr 188/19, 189/19 i 190/19 wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły kolejno gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 179/8
obręb Ścinawka Średnia, nr 623/2 obręb Ścinawka Średnia, nr 99/19 obręb Tłumaczów.

Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 9 października do 30 października 2019r.