Informacja Wójta Gminy Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 09 Październik, 2019

Ilość wizyt: 154

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA Wójta Gminy Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodzku przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  dnia 09.10.2019 roku do dnia 30.10.2019  roku zostały wywieszone wykazy  nieruchomości do zbycia;

nr 35/2019 –  pomieszczenie mieszkalne w Bierkowicach 51/5- sprzedaż w przetargu ograniczonym.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gosp. nieruch. do dnia 20.11.2019 roku

oraz

w dniach  od 03.10.2019 r. do dnia 24.10.2019 został opublikowany

Wykaz nr 27/D/2019 i  28/D/2019 nieruchomości do dzierżawy  i  w  dniach od  09.10.2019 do dnia 30.10.2019 został opublikowany

Wykaz nr 29/D/2019  nieruchomości do dzierżawy.