Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 08 Październik, 2019

Ilość wizyt: 354

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

– Zarządzeniem Nr 320/2019 z dnia 07 października 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowana położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 07.10.2019 roku do dnia 28.10.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.