Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Data Publikacji: 26 Wrzesień, 2019

Ilość wizyt: 200

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości  Zarządzeniem nr 178/19 z dnia 25.09. 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia: lokalny mieszkalny  nr 5 usytuowany w budynku przy ul.  Franciszkańskiej 2 w Wambierzycach.