Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży – Gmina Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 05 Wrzesień, 2019

Ilość wizyt: 9

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostały ogłoszenia przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

a) Lubnów dz. nr 2015/5, pow. 0,0900 ha – POBIERZ,

b) Starczówek dz. n. 438/5, pow. 0,1557 ha – POBIERZ,

c) Osina Wielka dz. nr 101, pow. 0,1158 ha – POBIERZ.