Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż – Gmina Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 05 Wrzesień, 2019

Ilość wizyt: 11

Dokumenty do pobrania:

I N F O R M A C J A

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Ziębicach wywieszone zostały ogłoszenia-wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego

⦁ działka nr 22 obręb Witostowice o pow. 0,3904 ha – POBIERZ,
⦁ działka nr 179/2 obręb Biernacice o pow. 0,7724 ha – POBIERZ.