Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 03 Wrzesień, 2019

Ilość wizyt: 12

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 164/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 2 września 2019r. na okres do dnia  24 września 2019r. wykaz dotyczący zbycia gminnej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 618/1 AM 1 o pow. ewidencyjnej 0,0290 ha położoną w Wambierzycach.

Informacja pod nr telefonu: 74 87 35 037