Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 03 Wrzesień, 2019

Ilość wizyt: 20

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres
od 03.09.2019 r. r. do dnia 24.09.2019 r. r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do  oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat – lokal użytkowy położony w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 18 o łącznej powierzchni 27,98 m², w budynku usytuowanym na działce gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 20/5 (AM-1) obręb Centrum z przeznaczeniem na cele niezwiązane z działalnością zarobkową partii politycznej – Sojuszu Lewicy Demokratycznej.