Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

ul. Rynek 1

Data Publikacji: 30 Sierpień, 2019

Ilość wizyt: 15

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 161/19 i 162/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 29 sierpnia 2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły gminnych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Ratnie Dolnym oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 559/12 i 559/15 AM-1. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 30 sierpnia do 20 września 2019r..