Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy – UG Dzierżoniów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy Dzierżoniów

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-200

Ulica:

Piastowska 1

Data Publikacji: 27 Sierpień, 2019

Ilość wizyt: 34

Dokumenty do pobrania:

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/wykaz-nieruchomosci.html został  wywieszony od 26.08.2019 r. wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w Mościsku, Roztoczniku, Kiełczynie, Książnicy, Owieśnie, Ostroszowicach i Nowiźnie.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85..