Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 27 Sierpień, 2019

Ilość wizyt: 21

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 27.08.2019 r. do 18.09.2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w  trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób nieposiadających zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Kłodzko na czas oznaczony – 3 lat, dot. części nieruchomości gminnej ozn. geodez. jako działka nr 95 (AM-4), obręb Nowy Świat o pow. 35,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00089696/1, z przeznaczeniem na ustawienie kiosku handlowego (handel zniczami, kwiatami itp.).