Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 19 Sierpień, 2019

Ilość wizyt: 19

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2204, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu niemieszkalnego
o powierzchni 31,05 m², w budynku przy ul. Lutyckiej 28 w Kłodzku wraz udziałem 10/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 27/3 (AM-1), obręb Ptasia Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SW1K/00056640/4. 

Termin wywieszenia wykazu

Od dnia 19 sierpnia 2019 r.  do dnia 9 września 2019 r.

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia
7 października 2019 r..