Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

ul. Rynek 1

Data Publikacji: 09 Sierpień, 2019

Ilość wizyt: 110

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 144/19 i 145/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 8 sierpnia 2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą:
1) gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej jako działka nr 490/1 oraz
2) gminnego udziału w wysokości 1/3  w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Suszynie oznaczonej jako działka nr 217/7.

Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 9 sierpnia do 30 sierpnia  2019r.