Działka na sprzedaż w Mościsku – UG Dzierżoniów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-260

Ulica:

ul. Piastowska 1

Data Publikacji: 29 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 326

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o zbyciu nieruchomości położonej w Mościsku, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów:

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/przetargi/244125_ii-przetarg-ustny-nieograniczony.html

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.