Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży- Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

Plac Wolności 24

Data Publikacji: 23 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 100

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Dobromierz
uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży trybie przetargu ustnego nieograniczonego
położonych w Dobromierzu

– działka nr 371/4 o pow. 321 m2,
– działka nr 371/2 o pow. 239 m 2,
– działka nr 371/3 o pow. 221 m 2,
– działka nr 371/1 o pow. 209 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 pod nr tel. (074) 85-86-217 w. 16

 

                                                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                                                 (-) Jerzy Ulbin