Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 19 lipca, 2019

Ilość wizyt: 531

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 127/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 18 lipca 2019r. na okres od dnia 19 lipca 2019r. do dnia 9 sierpnia 2019r. wykaz dotyczący wydzierżawienia 1 m2 oraz 11,59 m2 w Budynku Szkoleniowo-Dydaktycznym w Ścinawce Średniej.

 .