Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 11 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 76

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji publicznej podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 123/19 oraz 124/19 z dnia 10 lipca 2019r. wykazy nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, które dotyczyły kolejno nieruchomości lokalowej nr 1A położonej w budynku zlokalizowanym pod adresem Tłumaczów 20 oraz nieruchomości niemieszkalnej położonej w budynku zlokalizowanym pod adresem Tłumaczów 20.

I przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 79/10, 79/11 i 79/12 AM-1 obręb Tłumaczów.

Treść ogłoszenia: https://biuletyn.net/radkowklodzki/?bip=2&cid=777&id=2141