III przetarg na sprzedaż nieruchomości- Jugowa

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 09 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 48

Dokumenty do pobrania:

Wójt

Gminy Dobromierz

ogłasza  III przetarg na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej  położonej w Jugowej  66

Przetarg odbędzie  się w dniu 14 sierpnia   2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7 o godzinie  9.30.

 

Przedmiotem  III przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (dawna świetlica wiejska i przybudówką) położonym w Jugowej 66  o łącznej powierzchni u żytkowej 409, 47 m 2, znajdującym  się  na działkach nr 206/4  o pow. 0,0039 ha i nr 265

o pow. 0,0500 ha.

Dla powyższych  nieruchomości założona  jest  księga wieczysta  SW1S/00087909/1

Cena wywoławcza wynosi 150 000,00 zł brutto. Wadium ustalono w wysokości 15 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić najpóźniej

do dnia  12 sierpnia  2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r poz. 2204, 2348) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

I przetarg  11 marca 2019 r.

II przetarg 30 maja 2019 r.

 

                                                                                                               Wójt

                                                                                                           Jerzy Ulbin