Informacja o wywieszeniu wykazu- Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 09 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 105

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Dobromierz

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został  wywieszony na okres

6 tygodni wykaz nieruchomości  zabudowanej  przeznaczonej o sprzedaży:

– działka nr 352/3 o pow. 0,26 ha, położona w Jugowej

Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach od 800  do 1500

pod nr tel. (074) 85-86-217 w. 16

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                              Jerzy Ulbin