Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 03 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 166

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 03.07.2019 r. do dnia 24.07.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku, przy ul. Podgrodzie, ozn. geodez. jako działka nr 21/5 (AM-11), obręb Jurandów o pow. 0,1369 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00062123/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/6części w działkach nr 21/1 i 16/6 (AM-1), obręb Jurandów o łącznej pow. 0,0365 ha ujawnionych w księgach wieczystych o nr SW1K/62123/9 i SW1K/00095609/0 stanowiących drogę wewnętrzną.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) winny złożyć wniosek w terminie do 14.08.2019 r