Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Chałupki

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 28 Czerwiec, 2019

Ilość wizyt: 243

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: 

  • Zarządzeniem Nr 181/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 259
  • Zarządzeniem Nr 182/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 263.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 27.06.2019 roku do  dnia 18.07.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w  nieruchomość.