Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży – UG Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 24 Czerwiec, 2019

Ilość wizyt: 308

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

 

  • Zarządzeniem Nr 172/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 9/6.
  • Zarządzeniem Nr 171/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 9/1.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim  ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.06.2019 roku do  dnia 12.07.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.