Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży – UG Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 07 Czerwiec, 2019

Ilość wizyt: 672

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: 

  • Zarządzeniem Nr 145/2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5a/5.
  • Zarządzeniem Nr 146/2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5/3.
  • Zarządzeniem Nr 147/2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5a/4.
  • Zarządzeniem Nr 148/2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5a/2.
  • Zarządzeniem Nr 149/2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Wąskiej 5/1.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 06.06.2019 roku do  dnia 27.06.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.