Przetarg na sprzedaż nieruchomości obręb Stary Zdrój

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kudowa Zdrój

Kod pocztowy:

57-350

Ulica:

Zdrojowa 24

Data Publikacji: 07 Czerwiec, 2019

Ilość wizyt: 83

Dokumenty do pobrania:

Kudowa-Zdrój 05.06.2019r.

WYCIĄG
z ogłoszenia o przetargu

Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ MIASTA
KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 178/27 (AM-8), o pow. 223 m2, położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Stary Zdrój z przeznaczeniem na zwartą zabudowę śródmiejską (usługi śródmiejskie, handel, gastronomia, biura, mieszkalnictwo) ; dopuszcza się inne funkcje (dopuszcza się wszystkie rodzaje funkcji spełniających ustalenia ogólne dla strefy śródmiejskiej A) pod warunkiem pozostawienia w parterze funkcji usługowej, istniejący odcinek drogi krajowej obecnie wojewódzkiej nr 387, ul 1 Maja. Księga wieczysta nr SW1K/00077342/8.

Cena wywoławcza 43 920,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r. o godz. 09:30 w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 05.07.2019 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.