Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 06 Czerwiec, 2019

Ilość wizyt: 345

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zm.), stosowanych odpowiednio, podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,20 m², składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego w Kłodzku przy ul. Dąbrówki 8/I m. 5 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 102/1 i 102/10 (AM-3), obręb Nowe Miasto o łącznej powierzchni 0,3724 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SW1K/00039593/4.

 

 

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 6 czerwca 2019 r.  do dnia 28 czerwca 2019 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarcze nieruchomościami  do dnia 18 lipca 2019 r.