Informacja Starosty Kłodzkiego

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 1

Data Publikacji: 05 Czerwiec, 2019

Ilość wizyt: 329

Dokumenty do pobrania:

Informacja Starosty Kłodzkiego

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 2024 ze zm.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 5.06. 2019 r. do dnia 25.06.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łężycach w gminie Szczytna, ozn. geodez. jako działka nr 538/3 (AM –1) obręb Łężyce o pow. 0,0216 ha, księga wieczysta SW1K/00094610/3, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.