Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 31 Maj, 2019

Ilość wizyt: 265

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że

 

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres
od 31.05.2019 r. do dnia 21.06.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości zamiennej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku, przy ul. Marii Dąbrowskiej, ozn. geodez. jako działka nr 122/5 (AM-2), obręb Zacisze o pow. 0,0442 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00091994/7, przeznaczonej do zbycia w  ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie
do 15.07.2019 r.