Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 30 Maj, 2019

Ilość wizyt: 195

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od  30 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę   w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, dot. części nieruchomości gminnej ozn. geodez. jako działka nr 10/1 (AM-18), obręb Ustronie, z przeznaczeniem  na cele reklamowe, reklama jednostronna o pow. 2,00 m2.