Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 30 Maj, 2019

Ilość wizyt: 192

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 30 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, część nieruchomości o powierzchni 10,00 m2, położonej w Kłodzku przy ul. Tadeusza Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 10 (AM-2) obręb Nowe Miasto, z przeznaczeniem na cele usługowe (gastronomia).