Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Wolności 42

Data Publikacji: 17 Maj, 2019

Ilość wizyt: 567

Dokumenty do pobrania: pobierz

OGŁOSZENIE
B U R M I S T R Z A    S Z C Z Y T N E J

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajęcia

ogłoszenie 4-2019