Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy – UG Dzierżoniów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Piastowska 1

Data Publikacji: 16 Maj, 2019

Ilość wizyt: 1 101

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Piastowskiej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/223622_wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-3-lata.html został wywieszony od 16.05.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w Mościsku, Kiełczynie i Uciechowie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.