Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 14 Maj, 2019

Ilość wizyt: 427

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w  Radkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 95/19 z dnia 13 maja 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 678/2 AM 1 obręb Tłumaczów. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 14 maja 2019 roku do
dnia 4 czerwca 2019r.