Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 14 Maj, 2019

Ilość wizyt: 277

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Dobromierz

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został  wywieszony na okres

26 dni wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży:

  • 1/2 cz. nieruchomości zabudowanej działka nr 116 o pow. 0,0,03 ha, obręb Bronów
  • lokal mieszkalny dla najemcy położony w Dobromierzu,
  • nieruchomość zabudowana, działka nr 140/28 o pow. 149 m 2, położona w Dobromierzu, ul. Cmentarna,
  • działka gruntu nr 78/4 o pow. 0,1194 ha, położona w Pietrzykowie

Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach od 800  do 1500

pod nr tel. (074) 85-86-217 w. 16

 

Wójt

(-) Jerzy Ulbin