Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 14 Maj, 2019

Ilość wizyt: 836

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku w okolicy ulic Granicznej i Rajskiej, ozn. geodez. jako działka nr 22/6 (AM-4), obręb Jurandów o pow. 0,1085 ha

Informacja o wykazie - 22-6