Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 14 Maj, 2019

Ilość wizyt: 82

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta Kłodzka
informuje, że

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres
od 14.05.2019 r. do dnia 04.06.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku w okolicy ulic Granicznej i Rajskiej, ozn. geodez. jako działka nr 22/7 (AM-4), obręb Jurandów o pow. 0,1056 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00095609/0.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie
do 25.06.2019 r.